เงื่อนไขการจัดส่ง

-เมื่อสั่งอาหารและเครื่องดื่ม ครบ 300 บาท บริการจัดส่งฟรีในโซนที่กำหนด

-เมื่อสั่งอาหารและเครื่องดื่ม ไม่ครบ 300 บาท คิดค่าบริการจัดส่งเริ่มต้น 50 บาท

-กรณีนอกโซนที่กำหนด คิดค่าบริการจัดส่ง 700 บาท