– กันเอง แอท เพียร์ –

พ.ศ. 2516 ร้านกันเองเป็นหนึ่งในร้านอาหารภูเก็ตมาอย่างยาวนาน ณ บริเวณหัวสะพานอ่าวฉลอง ร้านอาหารเล็กๆ หลังคามุงจาก มีโต๊ะเพียง 6 โต๊ะเท่านั้น ที่ใช้สำหรับบริการลูกค้า เป็นจุดเริ่มต้นของตำนานความอร่อย รสชาติที่จัดจ้านตามต้นตำรับเดิมของอาหารพื้นเมืองภูเก็ต นอกจากนี้ยังขึ้นชื่อเรื่องอาหารทะเล ที่สุดของความสดใหม่ เพราะรับซื้อโดยตรงจากชาวบ้านที่ออกไปตกปลา หากุ้งหาปูในทุกๆ เช้า จนเกิดการเล่าปากต่อปาก สัมผัสรสชาติอาหารพื้นเมืองภูเก็ต เอกลักษณ์ความอร่อยดั้งเดิมตามท้องถิ่น รสชาติจัดจ้านฉบับชาวใต้ สร้างประสบการณ์ให้กับความอร่อย พร้อมกับบรรยากาศที่สวยงามผ่อนคลายริมทะเล ทำให้มื้อของท่านเป็นมื้อที่พิเศษ ปัจจุบันร้านอาหารได้ถูกปรับปรุงและพัฒนามาเรื่อยๆ ยาวนานถึง 50 ปี จนเกิดเป็นร้านอาหารภูเก็ต ริมทะเลอ่าวฉลอง ใส่ใจทุกรายละเอียด จนมาเป็น Kaneang@pier ทุกวันนี้

เงื่อนไขสำหรับผู้ถือบัตร “50 ปี กันเอง@เพียร์”

 • บัตร 50 ปีกันเอง@เพียร์ สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ต้้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2566 – 3 ธันวาคม 2567
 • 50th Anniversary Kaneang@pier Card is valid from December 3,2023 to December 3,2024
 • สำหรับผู้ถือบัตร 50 ปีกันเอง@เพียร์ สามารถใช้สิทธิ์ได้ภายในบริษัทฯ และร้านอาหารในเครือตามที่ระบุไว้
 • 50th Anniversary Kaneang@pier Card holder is entitled to use their privileges at the company and affiliated restaurants as specified.
 • โปรดแสดงบัตรหรือแจ้ง Code ของบัตรต่อพนักงานทุกคร้ังก่อนเข้าใช้บริการเพื่อรับสิทธิ์
 • Please present your 50th Anniversary Kaneng@pier card or provide your card code
 • เงื่อนไขการรับส่วนลด สามารถใช้บริการได้ทั้งในส่วนกิจกรรมหรือร้านอาหารเมนู A La Carte เท่านั้น ไม่ร่วมเครื่องดื่มทุกประเภท ภายในบริษัทฯ และร้านอาหารในเครือตามที่ระบุไว้โดยไม่มียอดขั้นต่ำ
 • The service can only be used at activities or restaurants that are designated as A La Carte, Beverages are not included in the discount at company and its affiliated restaurants as specified with our minumum spending.
 • บัตรไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่นๆ ได้
 • The Card cannot be exchanged for cash or used in conjunction with other promotions or discounts.
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบัตรที่ถูกเปลี่ยนแปลงข้อมูล
 • The company reserves the right to decline cards with changed information.
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามเงื่อนไขบริษัทฯ กำหนด
 • The company reserves the right to modify the terms and conditions at any time without prior notice.
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขหรือสอบถามเพิ่มเติม
  Hanuman World, Flying Hanuman, Three Monkeys Restaurant โทร. 062-979-5533
  Banana Beach,Andaman Signature, Ombre, Kaneang@Pier, KEP Restaurant โทร.081-416-7555
  Naughty Nuri โทร061-173-0011 และ Lady Coco โทร. 087-670-9990
 • For more information, please check terms and conditions
  Hanuman World, Flying Hanuman and Threee monkeys Restaurant Tel. 062-9795533
  Banana Beach,Andaman Signature, Ombre, Kaneang@Pier, KEP Restaurant โทร.081-416-7555
  Naughty Nuri Tel 061-173-0011 And Lady Coco Tel 087-670-9990