อาหารพื้นเมืองภูเก็ต เอกลักษณ์ที่แตกต่าง รสชาติที่โดดเด่น ร้านอาหารกันเองแอทเพียร์

จังหวะแรกที่นักท่องเที่ยวได้ก้าวเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต ก็รู้ได้ทันทีว่าที่นี่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ผสมผสานระหว่างชาวพื้นเมืองกับชาวจีนอย...

Continue reading